Dobrodošli


SUPROJEKT d.o.o. Subotica je privredno društvo za projektovanje i stručni nadzor na izgradnji građevinskih objekata niskogradnje, prvenstveno saobraćajnica. Preduzeće je osnovano 1996. godine, u privatnoj je svojini. Zapošljava licencirane građevinske inženjere, koji uz bogato iskustvo u radu primenjuju savremenu računarsku i prateću opremu i koriste licencirane softvere u projektovanju.Osnovna delatnost je izrada projektno-tehničke dokumentacije, vršenje stručnog nadzora na izgradnji, konsultantske usluge i inženjering poslovi. Uža specijalnost su objekti niskogradnje — saobraćajnice i saobraćajni objekti. Posedujemo licencu za izradu projekata saobraćajnica za državne puteve prvog i drugog reda, putne objekte i saobraćajne priključke na ove puteve i granične prelaze, izdatu u Ministarstvu Republike Srbije.